Zingeving

Een nieuwe fase in het leven – Verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis is ingrijpend. Fysieke omstandigheden wijzigen, men vertrekt uit de vertrouwde woning en de oude buurt, de kennissenkring wordt kleiner, de afhankelijkheid groter, het perspectief wijzigt. Het leven wordt beperkter en de leefwereld kleiner. Stukje bij beetje wordt er afscheid genomen van het leven.

Een bewuste en zinvolle levensperiode
We willen graag dat de cliënt deze weg goed en op zijn eigen manier kan gaan. Dat hij zich gehoord, gesteund en ondersteund voelt. Zodat ook deze fase een bewuste en zinvolle levensperiode is. Een fase waarin iedere vraag kan worden gesteld en er een gesprek kan worden gevoerd over datgene wat mensen bezig houdt. Weten dat er met jouw vragen uiterst zorgvuldig en invoelend wordt omgegaan, geeft ruimte voor leven terwijl het sterven al heel dichtbij kan zijn.

Zij aan zij elkaar bijstaan in het zorgproces
Samen optrekken als cliënt en medewerker en als collega’s onderling, zij aan zij het pad aflopen, elkaar inspirerend ontmoeten en elkaar bijstaan in het gehele zorgproces. Zodat het verblijf door cliënt en familie, als betekenisvol wordt ervaren. Dat is wat wij zingevingsgericht werken noemen: zinvol voor de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd en zingevend voor ons als medewerkers.

Nieuws

Projectenkrant 2019

2 januari, 2019 Samen kwaliteit opnieuw uitvinden! Het afgelopen jaar is alles op alles gezet om de kwaliteit centraal te stellen in ons denken en doen. Het landelijke kwaliteitskader en het uitzicht op meer uitvoerende medewerkers hebben ons gestimuleerd om te ontwikkelen, te focussen en resultaten te behalen. Met de jaarlijkse verschijnende projectenkrant doen wij verslag van initiatieven […]

Stilteruimte, een baken van rust voor iedereen

24 juli, 2018 Er zijn momenten in het leven die erom vragen even stil te staan. In de stilteruimte op locatie Crabbehoff kan dat. Het is een openbaar toegankelijke ruimte voor mensen met en zonder geloof. Er zijn voorwerpen aanwezig zijn die met levensbeschouwing in verband staan zoals boeken, beelden en foto’s, omdat ze inspireren of tot steun […]

JAARBERICHT 2018 Specialist Zingeving Zorggroep Crabbehoff PZC [maart. 2018]

27 maart, 2018 Meer nieuwsEen kijkje in woonzorglocatie Crabbehoff →

Team

Aandacht voor zingeving in de zorg
Nico van der Leer werkte jarenlang als gemeentepredikant, en maakte later de overstap naar de geestelijke verzorging. Hij kwam op een belangrijk moment binnen in de Protestantse Zorggroep Crabbehoff en werd gevraagd om de aandacht voor zingeving inhoudelijk handen en voeten te geven. Als je met hem in gesprek komt, ontmoet je een gedreven man die op enthousiaste wijze invulling geeft aan zijn tweevoudige taak van geestelijk verzorger en specialist zingeving. Hoe hij dat zelf beleeft, kunt u hieronder lezen. Verspreid door deze uitgave vind u nog diverse citaten afkomstig uit zijn toespraak bij zijn officiële aantreden in februari 2011.

“Samen iets delen wat je drijft, waar je in gelooft, wat je inspireert maar ook wat je dwarszit of moeilijk vindt. Ik kom dan onder de indruk van wat mensen meemaken en hoe ze zin geven aan hun leven. Ik heb zelf veel geleerd van zulke ontmoetingen, en het stimuleerde mij om mij via bijscholing verder te bekwamen in professionele begeleiding, als counselor, coach en supervisor.”ontwikkelen. Ik vind het mooi om mensen aan het denken te zetten over zichzelf en te leren hun talenten te benutten.”

Aandacht voor geestelijk welzijn van mensen
“Het logo van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff is afgeleid uit het evangelie: de barmhartige Samaritaan. Het is een inspirerend verhaal over: zien, bewogen worden en in beweging komen. Voor mij is dat de kern van geestelijke verzorging: aandacht voor het geestelijk welzijn van mensen. En dat is een opdracht voor elke medewerker, personeelslid of vrijwilliger: oog en oor hebben voor déze mens in zijn situatie van dit moment. Dat is geen eenrichtingsverkeer, want je ontvangt ook aandacht en dankbaarheid terug. Zo zorgt de cliënt voor de professional. En zo vullen we samen de slogan van onze instelling in: ‘waar mensen zorgen voor mensen’. Op zingeving gericht zijn, is dus niet alleen zinvol voor de bewoner maar zeker ook zorgen voor mensen’. Op zingeving gericht zijn, is dus niet alleen zinvol voor de bewoner maar zeker ook voor de medewerker.” “Het is mijn passie om anderen te helpen zichzelf te ontwikkelen. Ik vind het mooi om mensen aan het denken te zetten over zichzelf en te leren hun talenten te benutten.”

Als docent zoekt Nico altijd naar verdieping en de beste methode om dat te bereiken. “Naast de training en scholing “Naast de training en scholing van medewerkers blijf ik zelf ook studeren. Om het proces van zingevingsgericht werken wetenschappelijk te funderen ga ik de komende jaren onderzoek doen naar de betekenis van zingeving en spiritualiteit in de geving en spiritualiteit in de zorg, onder begeleiding van dr. Carlo Leget van de vakgroep Zorgethiek van de Universiteit Tilburg. Mijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de bijdrage aan geestelijke verzorging voor de kwaliteit van de zorgpraktijk. Alles bij elkaar zeker een zinvolle taak, ja, ik heb er ‘zin’ in.”

Onze Missie

We maken het verschil door een zinvolle relatie centraal te stellen in ons denken, doen en omgaan met elkaar.

Specialisaties

Zorggroep Crabbehoff heeft zich gespecialiseerd in zorg, begeleiding en behandeling van cliënten met chronische ziekten.