Vrienden van Crabbehoff

Vrienden van PZCEen manier om uw waardering te uiten – De Stichting Vrienden van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff biedt de bewoners van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen mogelijkheden voor extra ontspanning en recreatie. Dingen die het leven net wat aangenamer maken en kleur geven.

De Stichting beheert een fonds van waaruit zaken die de zorggroep niet zelf kan financieren worden bekostigd. Zoals de exploitatie van de rolstoelbus die wordt gebruikt voor uitstapjes van de bewoners. Maar ook planten voor de huiskamers, tv-toestellen, een piano en geluidsapparatuur werden door de Stichting bekostigd. Voor bewoners die graag op vakantie willen en dat niet kunnen betalen, biedt de Stichting (deels) ook een oplossing.

Steunt u ons?
Wilt u ook bijdragen, dan kunt u ons op verschillende wijzen steunen:

  • Word donateur voor minimaal 15 euro per jaar. Download het donateurformulier of haal onze folder op bij één van onze recepties en vul de ‘ik doneerkaart’ in.
  • Geef uw gift via de giftenbus van de Stichting Vrienden. Deze bussen staan op de receptiebalies.
  • Maak uw gift over op rekeningnummer NL87 RABO 0315 3851 62, onder vermelding van: ‘Stichting Vrienden van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff’.
  • Steun ons door een legaat in uw testament op te nemen.

ANBI
Wij zijn als organisatie erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Contact

Stichting Vrienden van de
Protestantse Zorggroep Crabbehoff
Postbus 1493
3300 BL Dordrecht

E: vrienden@crabbehoff.nl