Dhr. Jaap Griwitz DBOnze missie

PZC is een betrouwbare partner in wonen, welzijn, zorg, verpleging en behandeling. Wij doen ons werk vanuit een christelijke levensovertuiging. Wij zien om naar mensen in kwetsbare situaties. We maken het verschil door een zinvolle relatie centraal te stellen in ons denken, doen en omgaan met elkaar.

Visie
In onze zorg- en dienstverlening zoeken wij samen met bewoners en familie naar wat zinvol is. Dat doen wij door te verbinden, de mensen om ons heen te ondersteunen en initiatieven op elkaar af te stemmen. Mensen zorgen voor mensen.

Kernwaarden
Om onze missie te kunnen realiseren en onze visie waar te kunnen maken, handelen we volgens drie kernwaarden: we zijn betrokken, we voelen ons verantwoordelijk en we zijn ondernemend. Dit zijn de bouwstenen van onze identiteit. Deze kernwaarden vormen een ‘moderne vertaling’ van de drietrap “Zien – Bewogen worden – In beweging komen” uit het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.

Betrokken
Wij doen ons werk met hart en ziel. Wij geven bewoners en familie het gevoel dat ze welkom zijn en dat zij er werkelijk toe doen. We staan open voor het bijzondere van elk mens en hebben respect voor elkaars opvattingen. Onze betrokkenheid laten we zien door ons te verplaatsen in de belevingswereld van onze cliënten.

Verantwoordelijk
We voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat van ons handelen. We werken samen, maar zijn ook autonoom. We zijn collegiaal, bereid verantwoording af te leggen over wat we doen en altijd bezig onze taak zo goed mogelijk te vervullen. We verwachten van elkaar dat we open, integer en betrouwbaar zijn.

Ondernemend
We gaan uitdagingen niet uit de weg. We zijn creatief in het inspelen op de vragen die op ons afkomen. Zo zijn we samen dienstbaar aan onze naasten.

Kwaliteitskeurmerk

Zorggroep Crabbehoff biedt professionele zorg en dienstverlening.

Specialisaties

Zorggroep Crabbehoff heeft zich gespecialiseerd in zorg, begeleiding en behandeling van cliënten met chronische ziekten.