Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Aandacht voor ieders verhaal – Op alle locaties kunnen cliënten een beroep doen op de kennis en ervaring van het team geestelijke verzorging. Deze deskundige gesprekspartners zijn gespecialiseerd in onderwerpen die te maken hebben met zingeving en levensvragen. Ze begeleiden en ondersteunen cliënten met verschillende geloof- of levensovertuigingen.

De waarde van een goed en vertrouwelijk gesprek
U bepaalt zelf waar het gesprek over zal gaan. Er is tijd, aandacht en een luisterend oor voor uw persoonlijke situatie. Een vertrouwelijk gesprek met één van onze geestelijk verzorgers kan steun, troost of verlichting voor u betekenen.

Waardig afscheid nemen
In de zorg rondom het levenseinde, afscheid en verlies, kunnen de geestelijk verzorgers een ondersteunende rol vervullen. Het leiden van een uitvaartdienst of het verzorgen van een onderdeel daarvan, behoort ook tot de mogelijkheden.

Ontmoeten, gedenken en vieren
De geestelijk verzorgers organiseren Bijbelgroepen, herdenkingsbijeenkomsten, zangavonden en lotgenotencontact voor cliënten en hun mantelzorgers. Elke zondag is er een kerkdienst geleid door één van hen of een gastpredikant.

Contact

Telefonisch via de recepties van onze woonzorgcentra (078) 652 88 88 of (078) 616 22 22.
Per e-mail: geestelijkeverzorging@crabbehoff.nl

Activiteitenkalender

Stilteruimte, een baken van rust voor iedereen.