Zorggroep Crabbehoff

Visie Missie PZCZorggroep Crabbehoff biedt in Dordrecht een kwalitatief hoogwaardig en samenhangend dienstenpakket van wonen, welzijn en zorg. We zetten ons in om ouderen en/of mensen met een beperking zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun streven naar een zelfstandig en zinvol leven. Vertrekpunt hierbij is de individuele vraag om zorg- en dienstverlening van onze cliënten en bewoners.

We doen ons werk vanuit een christelijke levensovertuiging. Hierbij zijn waarden als ‘aandacht’, ‘respect voor elkaars overtuiging’ en ‘dienstbaar zijn aan onze naaste’ – ongeacht zijn of haar karakter, geaardheid, huidskleur of levensovertuiging’ – leidend. In onze visie op zorg en dienstverlening staat de levenskwaliteit van mensen centraal.

Welzijn
Zorggroep Crabbehoff ondersteunt cliënten bij het realiseren van basisvoorwaarden voor een gezond en prettig leven. Ook welzijn hoort daarbij. Dat vinden we net zo belangrijk als goed wonen en goede zorg. Zorggroep Crabbehoff biedt tal van mogelijkheden op het gebied van activiteiten en ontspanning. De activiteiten zijn zowel bedoeld voor cliënten die in één van de woon-zorgcentra of het verpleeghuis wonen als voor ouderen die zelfstandig in de wijk wonen. Op iedere locatie is een gevarieerd aanbod van activiteiten.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (lees hier het reglement) is het toezichthoudende orgaan van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff. De leden houden gezamenlijk verantwoordelijk toezicht op het beleid van de bestuurder. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden.
De Raad van Toezicht baseert zich op de principes van de good governance, zoals die binnen het veld van de gezondheidszorg algemeen geaccepteerd zijn.

  • Dhr. G. Veldhuijzen, voorzitter
  • Dhr. J.W. Spijkman, vice-voorzitter
  • Dhr. A.P. den Exter
  • Dhr. R.W. de Vlaming
  • Mevr. J. van Meulebrouck
  • Mevr. F. Kramp

Contactgegevens

Onze contactgegevens kunt u vinden onder de link contact. Ook kunt u hier het contactformulier invullen, maar ook telefonisch contact stellen we zeker op prijs.

Onze Missie

We maken het verschil door een zinvolle relatie centraal te stellen in ons denken, doen en omgaan met elkaar.

Specialisaties

Zorggroep Crabbehoff heeft zich gespecialiseerd in zorg, begeleiding en behandeling van cliënten met chronische ziekten.

Zingeving

Zorggroep Crabbehoff wil dat haar cliënten in zo groot mogelijke vrijheid en zelfstandigheid leven. Zingeving is het centrale thema.

Wij werken mantelzorgvriendelijk

22 juni, 2017   Wij werken mantelzorgvriendelijk. Op 19 juni jl. kreeg PZC de landelijke erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk” uitgereikt. PZC heeft deze erkenning ontvangen omdat wij aandacht hebben voor het thema werk en mantelzorg.  Een op de vijf medewerkers is mantelzorger. In de zorg is dat zelfs één op de vier. Mantelzorgers combineren werk met zorg voor […]

Team Zorggroep Crabbehoff beklimt de Mont Ventoux tegen MS

12 juni, 2017 Persbericht Op maandag 5 juni 2017 bedwong een team van Zorggroep Crabbehoff de top van de Mont Ventoux. Dit om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen MS en om meer aandacht te vragen voor deze ziekte. Het relatief kleine team, 9 personen, haalde met deze monsterrit € 15.927,= op. Hiermee is […]

Ellen de Kort, verzorgende Dubbelmonde wint Grada 2017

18 mei, 2017 Ellen de Kort, verzorgende Dubbelmonde wint De Grada 2017 Afgelopen vrijdag 12 mei, op de dag van de verzorging, is De Grada 2017 uitgereikt aan Ellen de Kort. De Grada wordt sinds 2012 jaarlijks toegekend aan een medewerker die het toonbeeld is van positief denken en handelen. Medewerkers worden voorgedragen door leidinggevenden, collega’s of bewoners/cliënten. […]