wandelen met studentenRichtlijnen

Als maatschappelijke onderneming dragen we morele verantwoordelijkheden op grond waarvan wij kunnen worden aangesproken. We doen ons best om geldende wet- en regelgeving te vertalen naar goede interne procedures, afspraken en gedragscode(s).

Rookbeleid
Binnen de locaties van Zorggroep Crabbehoff gelden regels voor wat betreft roken.

RevalidatieZorg Dordrecht
Op deze locatie is roken op de kamer, in de huiskamers en in de openbare ruimten wettelijk niet toegestaan. Dit om de niet-roker te beschermen. Ook vanuit het oogpunt van brandgevaar is roken in de genoemde ruimten niet gewenst.

Verpleeghuis Crabbehoff
In het verpleeghuis is roken op de kamer, in de huiskamers en in de openbare ruimten wettelijk niet toegestaan. Dit om de niet-roker te beschermen. Ook vanuit het oogpunt van brandgevaar is roken in de genoemde ruimten niet gewenst. Voor de roker is een speciale rokersruimte ingericht op elke verdieping.

Woonzorgcentra Dubbelmonde en het wooncomplex Henri Polakhof
De woonzorgcentra vallen onder dezelfde wettelijke regeling. Ook hier is het beleid dat er niet in de openbare ruimten, recreatieruimten en huiskamers gerookt mag worden.
In de eigen kamer of het eigen appartement is roken wel toegestaan.

Gedragscode
De gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers van Protestantse Zorggroep Crabbehoff is vastgelegd in het boekje ‘Afgesproken’. Hierin geven we aan welk gedrag we graag zien. En wat we als ongewenst en negatief ervaren. Wij verwachten van alle medewerkers en vrijwilligers dat zij zich hieraan houden.

Specialisaties

Zorggroep Crabbehoff heeft zich gespecialiseerd in zorg, begeleiding en behandeling van cliënten met chronische ziekten.

Zingeving

Zorggroep Crabbehoff wil dat haar cliënten in zo groot mogelijke vrijheid en zelfstandigheid leven. Zingeving is het centrale thema.