Privacy

Uw privacy is een belangrijk aandachtspunt voor Zorggroep Crabbehoff. In de zorg worden heel veel gevoelige persoonlijke gegevens van u als cliënt verwerkt. Deze gegevens hebben wij nodig om de zorg goed vorm te geven en op een correcte manier te verantwoorden. Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan.

In de cliëntinformatie vindt u alle informatie die wij aan onze cliënten geven bij de start van onze zorg- en dienstverlening. Bij de Functionaris Gegevensbescherming kunt u een melding maken als u vermoedt dat er onzorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt en of er een veiligheids- en/of datalek heeft plaatsgevonden.
In ons uitgebreide privacyreglement worden alle aspecten over het verwerken van gegevens uitgebreid beschreven. Dit betreft gegevensverwerkingen rond zorg- en dienstverlening en onze personeels- en salarisadministratie.
Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Bent u niet tevreden? In elke organisatie gaat weleens iets mis. Een goed gesprek tussen de betrokkenen lost gelukkig vaak veel op. Als een gesprek niet voldoende is of u heeft een klacht over hoe wij met uw gegevens omgaan, kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling.

Wilt u een veiligheidsincident melden waarbij privacygevoelige informatie gelekt en/of verloren is gegaan? Stuur dan een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming: fg@zorggroepcrabbehoff.nl