OR01uitsnede3Ondernemingsraad

Meedenken, meepraten en meebeslissen – De Ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke rol binnen Zorggroep Crabbehoff.  Ze wordt gevormd door een enthousiaste groep medewerkers die zich inzet voor de belangen van het personeel en de organisatie. Door mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de grens van de eigen werkplek of afdeling heen, kan iedereen bijdragen aan een goede werkomgeving en betere resultaten.

De leden van de OR zijn afkomstig uit verschillende disciplines binnen Zorggroep Crabbehoff. Om de drie jaar zijn er OR-verkiezingen, waarbij nieuwe leden worden gekozen of zittende leden zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Bevoegdheden
Voor de OR geldt de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Deze wet geeft de OR een aantal bevoegdheden, onder meer adviesrecht en instemmingsrecht, waarmee de raad invloed kan uitoefenen op het beleid van de werkgever. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij zaken die de financieel-economische en bedrijfsorganisatorische kant van de organisatie raken. Bij grote veranderingen zal de OR de medewerkers om hun mening vragen.

De OR vergadert zeven keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Zes keer per jaar vindt er een overlegvergadering plaats met de bestuurder.

Contact opnemen

Ondernemingsraad
J. Koopmans

T: (078) 652 87 17
E: OR@zorggroepcrabbehoff.nl