ClientenraadsledenCliëntenraad

In de cliëntenraden krijgen cliënten of hun vertegenwoordigers de kans om mee te denken en te praten over de aard en de kwaliteit van de diensten die Zorggroep Crabbehoff levert. Het delen van kennis en uitwisselen van informatie tussen cliëntenraden en organisatie maakt dat wij als Zorggroep Crabbehoff continu onze dienstverlening kunnen verbeteren en afstemmen op de wensen van onze bewoners. Regelmatig contact en overleg over zowel praktische zaken als meer beleidsmatige kwesties vinden we belangrijk en waardevol.

Elke locatie van Zorggroep Crabbehoff heeft een eigen cliëntenraad. De overkoepelende Centrale Cliëntenraad (CCR) is samengesteld uit vertegenwoordigers van de locatie gebonden cliëntenraden.

Wat doet de Cliëntenraad?

  • Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van bewoners/cliënten.
  • Adviseren van de directie en medewerkers.
  • Bewaken van de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg.
  • Deelnemen aan projecten en onderzoeken.
  • Contact houden met andere belangenorganisaties.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector geeft de cliëntenraad een aantal rechten. Bijvoorbeeld het recht op informatie over het reilen en zeilen van de zorgorganisatie. En het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie over zorg- en dienstverlening. Denk aan onderwerpen zoals: reorganisatie, bejegening, verhuizing en de kwaliteit van de zorg en de maaltijden.

Contact opnemen

Brieven bestemd voor de raad kunt u deponeren in de postbus bij de recepties, of mailen naar clientenraad@zorggroepcrabbehoff.nl

Cliëntenraad Locatie Crabbehoff/Henri Polakhof
Mevr. L. Dijkstra
T: 06 – 381 037 96
T: (078) 619 32 97

Cliëntenraad Locatie Dubbelmonde
Mevr. M.Y. Swerus
T: (078) 631 86 72
Mevr. I. Willems
T: 06 – 200 786 33

Postadressen

Cliëntenraad Locatie Crabbehoff/Henri Polakhof
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

Cliëntenraad Locatie Dubbelmonde
Koningstraat 290
3319 PH Dordrecht