MedezeggenschapMedezeggenschap

Zorggroep Crabbehoff vindt dat zowel cliënten als medewerkers invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van de organisatie. Het personeel doet dit via de ondernemingsraad. Cliënten en bewoners hebben zich verenigd in cliëntenraden.

Cliëntenraad

In de cliëntenraden krijgen cliënten of hun vertegenwoordigers de kans om mee te denken en te praten over de aard en de kwaliteit van de diensten die Zorggroep Crabbehoff levert. Delen van kennis en uitwisselen van informatie maakt dat wij continu onze dienstverlening kunnen verbeteren en afstemmen op de wensen van onze bewoners.

Ondernemingsraad

Meedenken, meepraten en meebeslissen – De Ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke rol binnen Zorggroep Crabbehoff.   Door mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de grens van de eigen werkplek of afdeling heen, kan iedereen bijdragen aan een goede werkomgeving en betere resultaten.