Vertrouwenspersoon_Mensen in gesprekKlachtenregeling

Een klacht is een aanzet tot advies over hoe het beter kan.

Waarom een klachtenregeling?
Het is zowel voor u als voor Protestantse Zorggroep Crabbehoff belangrijk dat de kwaliteit van de zorg, de behandeling, het wonen en het welzijn behouden blijft of verbetert. Hoewel wij hiervoor continu ons uiterste best doen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met de door ons geleverde zorg- of dienstverlening. Zorg is en blijft immers mensenwerk. En soms gebeurt er iets wat leidt tot een klacht.

Er is ons veel aangelegen om klachten snel en op een juiste wijze op te lossen. Daarom heeft Zorggroep Crabbehoff een klachtenregeling ingesteld. In deze brochure leest u hoe deze regeling werkt.
Overigens vatten wij het begrip ‘klacht’ ruim op. In onze ogen is een klacht meer dan alleen een uiting van ongenoegen of onvrede van u en of uw familie over onze zorg- en/of dienstverlening. Binnen onze organisatie wordt een klacht vooral gezien als ‘een aanzet tot advies over hoe het beter kan’. Met andere woorden: wij leren van een klacht.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris.

Contactgegevens cliëntvertrouwenspersoon (Nel van de Lagemaat)
T: (078) 652 88 88
E: vertrouwenspersoon@zorggroepcrabbehoff.nl

Contactgegevens klachtenfunctionaris
T: (078) 652 88 88
E: klachtenfunctionaris@zorggroepcrabbehoff.nl

De volledige klachtenprocedure kunt u opvragen bij de klachtenfunctionaris.