Verpleeghuis Het Parkhoff, voor mensen met dementie

Dubbelmonde_waterKleinschalig wonen met verpleeghuiszorg
Verpleeghuis Het Parkhoff is gevestigd op het terrein van ons woon-zorgcentrum Dubbelmonde. In een drietal mooie twee-onder-een-kapwoningen met tuin, bieden we bewoners multidisciplinaire zorg op een vraaggerichte wijze. Dit wil zeggen dat de bewoner met zijn eigen wensen, voorkeuren en mogelijkheden het uitgangspunt vormt voor zorg- en behandelafspraken. Op deze wijze kan het gewone leven zo goed mogelijk worden voortgezet. Tegelijkertijd biedt verpleeghuis Het Parkhoff volwaardige verpleeghuiszorg door de beschikbaarheid van een diversiteit aan behandelaars.

Bijzondere woonvorm met een huiselijke sfeer
In elk huis zijn twee huiselijk ingerichte wooneenheden, elk voor een leefgroep van zes bewoners. Iedere bewoner beschikt over een naar eigen smaak ingerichte slaapkamer met wastafel. Alle wooneenheden zijn voorzien van moderne gemakken, een lift naar de etages, een activiteitenruimte en een gemeenschappelijke woonkamer met open keuken.

Omdat het voor bewoners belangrijk is om deel te blijven nemen aan het gewone leven zorgen zij samen met vast team van woonbegeleiders voor de bereiding van de maaltijden, tafeldekken en afruimen. Daarnaast is er gelegenheid voor het uitoefenen van hobby’s en het gezamenlijk vieren van de feestdagen. Het sociale netwerk van de bewoner wordt zoveel mogelijk in stand gehouden. Juist de huiselijke setting, die tot in de details wordt vastgehouden, maakt verpleeghuis Het Parkhoff tot een bijzondere woonvorm.

Brede begeleiding
Een vast team van woonbegeleiders biedt ondersteuning en zorg, soepel inspelend op wensen en behoeften van elke bewoner. Daarnaast is er ruimte voor activiteiten onder leiding van een activiteitenbegeleider. Een specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg en de inhoud van het individuele behandelplan. Verder is er ondersteuning van diverse paramedische en psychosociale disciplines. Zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk, bewegingstherapie en psychologie. servicediensten zoals de kapper en pedicure.

Wonen in Verpleeghuis Parkhoff?

Voor de aanmelding voor Verpleeghuis Het Parkhoff is een indicatie van het CIZ nodig. Voor meer informatie kunt u terecht bij De Zorgwinkel (078) 652 88 00

Langdurige zorg

Zorggroep Crabbehoff bied ook specifieke zorg. Denk hierbij aan psychogeriatrische zorg, verpleegzorg voor jongeren met NAH, kleinschalig wonen (KSW), Langdurige NeuroRevalidatie, en interculturalisatie door middel van een Turkse woongroep.

Psychogeriatrische Zorg

Op onze afdeling Psychogeriatrische Zorg (PG-afdeling) wonen mensen bij wie het geestelijk functioneren, om verschillende redenen, geleidelijk of abrupt achteruit gaat. Hierbij kunnen diverse stoornissen optreden.

Verpleegzorg voor jongeren met NAH

Wonen en revalideren op speciale jongerenafdeling – Verpleeghuis Crabbehoff heeft een verpleegafdeling speciaal voor jongere mensen tussen de 18 en 55 jaar. Een afdeling met een andere sfeer dan een verblijfsafdeling waar alleen ouderen wonen. Op deze afdeling wonen en revalideren voornamelijk mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Kleinschalig Wonen

In wooncomplex Henri Polakhof zijn twee ruime groepswoningen gerealiseerd. Kleinschalige woonvoorzieningen bedoeld voor een groep van zeven mensen met dementie. Mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Kleinschalig wonen is een woonvorm die het hen mogelijk maakt een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Afdeling Langdurige NeuroRevalidatie (LNR)

Het doel op de afdeling LNR is om, met een multidisciplinair afgestemd zorg- en behandelprogramma en actieve inzet van mantelzorgers, de cliënt in laagbewuste toestand zo te oefenen en te “prikkelen” dat dit mogelijk resulteert in een hoger niveau van bewustzijn.

Plataan biedt Turkse ouderen een thuis

Plataan biedt Turkse ouderen een thuis – Sinds 2013 zijn er in Henri Polakhof groepswoningen voor mensen met dementie. Eén van de woningen, de Plataan, is, speciaal ingericht voor Turks sprekende ouderen. In de Plataan ervaren zij een gevoel van saamhorigheid binnen de eigen cultuur.