Psychogeriatrische zorgPsychogeriatrische zorg

Op onze afdeling Psychogeriatrische Zorg (PG-afdeling) wonen mensen bij wie het geestelijk functioneren, om verschillende redenen, geleidelijk of abrupt achteruit gaat. Hierbij kunnen diverse stoornissen optreden. Meestal staat geheugenverlies op de voorgrond. Als deze stoornissen zo ernstig worden dat iemand niet meer goed kan functioneren in de maatschappij en de diagnose dementie is gesteld, dan kan opname in ons verpleeghuis wenselijk zijn.

Beschermd wonen
Onze PG-afdeling biedt een woon-leefklimaat waarin mensen zich veilig en vertrouwd voelen. Veilig, omdat het een beschermde en dus gesloten afdeling is. Vertrouwd, omdat we bijvoorbeeld in de huiskamers een huiselijke sfeer creëren. Bovendien organiseren onze activiteitenbegeleiders elke dag activiteiten en zorgen ze op die wijze voor dagritme en structuur in het leven van de bewoners.

Multidisciplinair verpleeg- en behandelteam
De afdeling wordt ondersteund door een team van verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Ook alle paramedische zorg waarover het verpleeghuis beschikt, is inzetbaar. Wanneer nodig kunnen bewoners een beroep doen op bijvoorbeeld bewegingstherapie, fysiotherapie, psychologie of logopedie.

De eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV’er) is uw vaste aanspreekpunt. Met deze persoon maakt u en/of uw familie afspraken over de inhoud van de zorg. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Deze arts voert de regie over het behandelteam.

Indicatie en kosten
Om voor psychogeriatrische zorg in aanmerking te komen, hebt u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie kan aangevraagd worden door uzelf, uw familie, uw huisarts of de instelling waar u verblijft.

De kosten van de zorg worden vergoed uit de WLZ (wet langdurige zorg). Wél bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie hierover leest u in de brochure ‘Eigen bijdrage Zorg met Verblijf’ (te vinden op de pagina downloaded onder Wonen en Zorg).

Klik hier voor de folder Psychogeriatrie in het Turks. 

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met De Zorgwinkel (078) 652 88 00

Waar zijn wij aanwezig?

Zorggroep Crabbehoff werkt vanuit drie locaties in Dordrecht. Een groot aantal taken wordt op centraal niveau uitgevoerd vanaf onze hoofdlocatie Crabbehoff in de wijk Crabbehof. De verschillende vormen van wonen en zorg die we aanbieden binnen of vlakbij één van onze vestigingen hebben een eigen karakter en een eigen naam.

Psychologische ondersteuning

Voor psychische zorg kunt u terecht in onze behandelcentra. Onze GZ-Psychologen helpen u graag bij problemen of klachten zoals angsten, depressie, gedrags- en stemmingsproblemen, verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste, overspannenheid, relatie of seksuele problematiek of afhankelijkheid van alcohol of drugs.