Kleinschalig wonenKleinschalige dementiezorg

In wooncomplex Henri Polakhof zijn twee ruime groepswoningen gerealiseerd. Kleinschalige woonvoorzieningen bedoeld voor een groep van zeven mensen met dementie. Mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Kleinschalig wonen is een woonvorm die het hen mogelijk maakt een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Vertrouwdheid en veiligheid
Kleinschalig wonen kent een aantal grote voordelen. Met elkaar vormen de bewoners en medewerkers een huishouden. De medewerkers doen hun werk in eigen zelfgekozen persoonlijke kleding. Ze sluiten in hun ondersteuning en zorgverlening zoveel mogelijk aan bij de eigen leefstijl en voorkeuren van de bewoners. Door het samenleven in een kleine groep kennen cliënten elkaar en de medewerkers snel.

De dagen kennen een duidelijke structuur met herkenbare activiteiten zoals tafeldekken, opruimen, voorbereiden van de maaltijd, koffie drinken op het ruime buitenbalkon enz.

Dit zorgt voor een groot gevoel van vertrouwdheid en veiligheid. Alle cliënten hebben een eigen slaapkamer, wat zorgt voor de benodigde rust en privacy. Net als thuis staat de ruime huiskamer centraal. Ze een huiselijke omgeving creëren

Mantelzorgers en familie welkom
Familieleden en mantelzorgers worden intensief betrokken bij de zorg voor hun partner, vader of moeder. Ze zijn 24 uur, zeven dagen in de week welkom. Eén van de woningen, de Plataan, is, speciaal ingericht voor Turks sprekende ouderen.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met De Zorgwinkel (078) 652 88 00

Verpleeghuis

In onze verpleeghuizen Crabbehoff en Het Parkhoff bieden we intensieve zorg en behandeling aan oudere en jongere mensen die, soms tijdelijk, niet meer thuis of in een verzorgingshuis kunnen wonen. Beide verpleeghuizen zijn omgeven door een groene buitenruimte.

Waar zijn wij aanwezig?

Zorggroep Crabbehoff werkt vanuit drie locaties in Dordrecht. Een groot aantal taken wordt op centraal niveau uitgevoerd vanaf onze hoofdlocatie Crabbehoff in de wijk Crabbehof. De verschillende vormen van wonen en zorg die we aanbieden binnen of vlakbij één van onze vestigingen hebben een eigen karakter en een eigen naam.