LNRAfdeling langdurige intensieve neurorevalidatie (LIN)

De zorg voor mensen in laagbewuste toestand na coma is complex. Zorggroep Crabbehoff heeft de keuze gemaakt om daar, in co-creatie met familie van cliënten, vooruitstrevend mee aan de slag te gaan. De afdeling LIN van Crabbehoff is een van de koplopers in Nederland en heeft werkenderwijs een schat van ervaring opgedaan met een team van gedreven professionals.

Het doel op de afdeling LIN is om, met een multidisciplinair afgestemd zorg- en behandelprogramma en actieve inzet van mantelzorgers, de cliënt in laagbewuste toestand zo te oefenen en te “prikkelen” dat dit mogelijk resulteert in een hoger niveau van bewustzijn.
Naast deze doelstelling wordt er continu bij de cliënt geobserveerd welke mogelijkheden er zijn om nog tot functioneel handelen te kunnen komen, denk hier bijvoorbeeld aan het kunnen communiceren, met of zonder gebruik van hulpmiddelen.

“Als mensen kleine vooruitgang laten zien, gaan we samen verder. Waar anderen het opgeven, gaan wij door.”

Om optimale zorg en behandeling te kunnen geven en landelijke ontwikkelingen hierin mee te kunnen nemen, heeft Zorggroep Crabbehoff zich aangesloten bij het landelijk expertisenetwerk ernstig hersenletsel na coma. Uitwisseling van kennis en ervaring leidt er toe dat we cliënten nog beter vooruit kunnen helpen naar een zo zinvol mogelijk bestaan. Juni 2018 bracht de Hersenstichting het rapport ‘Naar meer bewustzijn -passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen‘ uit. Twee medewerkers van onze zorggroep hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het rapport.

Hoe maakt u een afspraak?

Via De Zorgwinkel:

T: (078) 652 88 00 op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur.
E: zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl

RevalidatieZorg Dordrecht

Zorggroep Crabbehoff biedt vanuit zijn Revalidatiezorg specifieke expertise bij revalidatie na CVA; na complexe medische behandeling; na orthopedische ingrepen en algemene neurorevalidatie.

Langdurige intensieve neurorevalidatie (LIN)

De zorg voor mensen in minimaal bewuste toestand na coma is complex. Gestructureerde behandelprogramma’s maken het mogelijk om het maximale uit een cliënt te halen op het gebied van communicatie, mobiliteit en het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten en drinken.