Verpleeghuis Crabbehoff, kwaliteit van leven staat voorop

Crabbehoff -- verzorgingshuisIn verpleeghuis Crabbehoff bieden we intensieve zorg en zonodig behandeling aan mensen die tijdelijk dan wel permanent niet meer thuis of in een verzorgingshuis kunnen wonen. Kwaliteit van leven staat voorop bij Zorggroep Crabbehoff. Als bewoner ontvangt u de best mogelijke zorg en behandeling, gericht op uw wensen en behoeften. We bieden een bij u en uw situatie passende woonvorm, een eigen kamer of woonstudio. We streven ernaar dat uw dag zoveel mogelijk verloopt zoals u dat gewend bent.

Ons verpleeghuis en behandelcentrum zijn er voor:

Iedere bewoner heeft een vaste contactpersoon in de vorm van een eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er). Er is dagelijks een specialist ouderengeneeskunde aanwezig.

Binnen verpleeghuis Crabbehoff zijn verschillende disciplines actief zoals fysiotherapie, bewegingsagogiek, ergotherapie, logopedie, psychologie, diëtetiek en maatschappelijk werk. Ook worden er activiteiten verzorgd door de activiteitenbegeleiders.

Hoe komt u in aanmerking voor verpleeghuiszorg?

Neem hierover contact op met De Zorgwinkel.

De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.30 uur.

Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

T: (078) 652 88 00
E:  zorgwinkel@crabbehoff.nl

Langdurige zorg

Zorggroep Crabbehoff bied ook specifieke zorg. Denk hierbij aan psychogeriatrische zorg, verpleegzorg voor jongeren met NAH, kleinschalig wonen (KSW), Langdurige NeuroRevalidatie, en interculturalisatie door middel van een Turkse woongroep.

Psychogeriatrische Zorg

Op onze afdeling Psychogeriatrische Zorg (PG-afdeling) wonen mensen bij wie het geestelijk functioneren, om verschillende redenen, geleidelijk of abrupt achteruit gaat. Hierbij kunnen diverse stoornissen optreden.

Verpleegzorg voor jongeren met NAH

Wonen en revalideren op speciale jongerenafdeling – Verpleeghuis Crabbehoff heeft een verpleegafdeling speciaal voor jongere mensen tussen de 18 en 55 jaar. Een afdeling met een andere sfeer dan een verblijfsafdeling waar alleen ouderen wonen. Op deze afdeling wonen en revalideren voornamelijk mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Kleinschalig Wonen

In wooncomplex Henri Polakhof zijn twee ruime groepswoningen gerealiseerd. Kleinschalige woonvoorzieningen bedoeld voor een groep van zeven mensen met dementie. Mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Kleinschalig wonen is een woonvorm die het hen mogelijk maakt een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Afdeling Langdurige NeuroRevalidatie (LNR)

Het doel op de afdeling LNR is om, met een multidisciplinair afgestemd zorg- en behandelprogramma en actieve inzet van mantelzorgers, de cliënt in laagbewuste toestand zo te oefenen en te “prikkelen” dat dit mogelijk resulteert in een hoger niveau van bewustzijn.