Werken en leren bij Zorggroep Crabbehoff
In ons verpleeghuis en behandelcentrum Crabbehoff, ons woon-zorgcentrum Dubbelmonde en het wooncomplex Henri Polakhof kun je werken aan je toekomst, maar ook zorgen voor onze bewoners.

Werken en leren Dit is een opleidingsvorm voor verzorgende waarbij je in dienst bent bij Zorggroep Crabbehoff en onderwijs volgt bij een ROC. Zorggroep Crabbehoff leidt op tot verzorgende niveau 3.

Momenteel hebben wij geen vacatures.

Chantal Barel en Ivanka Lagendijk

Dhr. Jaap Griwitz DBEen stage bij Zorggroep Crabbehoff 

Zorggroep Crabbehoff biedt stageplaatsen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Mbo-stages
De stageaanvragen verlopen alleen via de contactpersoon van de onderwijsinstelling. Gezien de hoeveelheid aanvragen is het helaas niet mogelijk om aanvragen telefonisch te behandelen.

Hbo-stages
Op hbo-niveau hebben we stageplaatsen voor maatschappelijk werk en de paramedische beroepen fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

Wo-stages
Op universitair niveau hebben we stageplaatsen voor mensen die psychologie studeren.
Daarnaast heeft Zorggroep Crabbehoff stageplaatsen voor basisartsen die de vervolgopleiding tot specialist Ouderengeneeskunde, huisarts of arts verstandelijk gehandicapten volgen.

Voor een stage op wo-niveau psychologie kun je contact opnemen met psychologie@zorggroepcrabbehoff.nl of (078) 652 88 88. Zoek je een stage bij de medische dienst? Stuur dan een e-mail naar artsen@zorggroepcrabbehoff.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Contact

Voor vragen over opleiden kun je contact opnemen met:

Erica Roskam
T: (078) 652 88 88
E: e.roskam@zorggroepcrabbehof.nl

Zorggroep Crabbehoff

Zorggroep Crabbehoff biedt in Dordrecht een kwalitatief hoogwaardig en samenhangend dienstenpakket van wonen, welzijn en zorg.

Onze missie

PZC is een betrouwbare partner in wonen, welzijn, zorg, verpleging en behandeling. Wij doen ons werk vanuit een christelijke levensovertuiging.

Zingeving

De laatste fase van het leven – De verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis is voor onze cliënten vaak een nieuwe en voor velen de laatste fase van het leven.