vrouw-aait-hondMultiple Sclerose (MS)

In ons behandelcentrum en in de eerste lijn behandelen wij met grote regelmaat mensen met multiple sclerose (MS). Wij hebben veel kennis en ervaring in huis op het gebied van neurologische aandoeningen en wij blijven, binnen Zorggroep Crabbehoff, op zoek naar (voor ons) nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan een hogere levenskwaliteit voor mensen met MS in onze regio.

MS-keten
Om de zorg voor mensen met MS zo goed mogelijk te organiseren, werken wij samen met een drietal partners, te weten de MSVN, het Albert Schweitzer ziekenhuis en revalidatiecentrum Rijndam. Deze samenwerking tussen patiëntenvereniging, ziekenhuis, revalidatiecentrum en behandelaars in de eerste lijn is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor mensen met MS te verbeteren. De samenwerking houdt in dat we elkaar informeren over de behandeling en het verloop van de ziekte van individuele patiënten indien daarvoor toestemming wordt verleend. Op deze manier kunnen we tijdig de juiste keuzes maken en met elkaar mensen met MS zo doeltreffend mogelijk behandelen, adviseren en begeleiden.

Zorgpad MS
Tezamen is er gewerkt aan deze regionale ketensamenwerking in de vorm van een zorgpad MS. Onze inspanningen op het gebied van de ziekte MS in de regio Dordrecht moeten uiteindelijk leiden tot de volgende resultaten:

 • mensen met MS kunnen, als gevolg van door ons ontwikkelde mogelijkheden, langer thuis wonen.
 • de levenskwaliteit van mensen met MS is verbeterd.
 • in de regio Dordrecht is er veelvuldig kennisoverdracht van onze expertise aan de thuiszorg en de zorg in de eerste lijn.

Hoe maakt u een afspraak?

Via De Zorgwinkel:

T: (078) 652 88 00 op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur.
E: zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl

Mail voor meer informatie naar
E: info-ms-specialist@spzc.nl

Het MS team

Specialisten zorgen voor U – Het MS-team van Zorggroep Crabbehoff geeft begeleiding aan mensen met MS. Het team bestaat uit verschillende specialisten die elk hun eigen discipline beheersen. Het Crabbehoff-team bestaat uit een arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtist en een MS consulent. 

Met deze gebundelde kennis en kracht is een optimale aanpak mogelijk door het benutten van de specifieke know how die op deze verschillende vakgebieden aanwezig is. Voor al uw vragen en klachten op het gebied van MS kunt u bij ons team terecht. U kunt hierbij denken aan advisering en behandeling bij:

 • zelfredzaamheid
 • optimale inzet van hulpmiddelen
 • verminderen van vermoeidheid
 • voorkomen van de negatieve gevolgen van spasmen
 • algemene vermindering van pijn
 • verminderen van blaasproblemen
 • verminderen van problemen bij zitten of verplaatsen
 • omgaan met psychologische en sociale problemen
 • verminderen van slikproblemen
 • het geven van voedingsadviezen