RouwkamerDe uitvaart geheel naar eigen wens

U bent altijd vrij in uw keuze voor een uitvaartonderneming. Zorggroep Crabbehof werkt samen met Klink Uitvaart. De samenwerking is ontstaan om vanuit dezelfde waarden, kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden. In samenwerking met Klink Uitvaart is er een nieuwe rouwkamer gerealiseerd. Hier kunt u in alle rust bij uw dierbare zijn of in besloten kring afscheid nemen. Klink Uitvaart onderhoud de rouwkamer en beheert hiervoor de agenda. Wanneer u kiest voor een eigen uitvaartondernemer, dan kunnen zij contact opnemen met Klink Uitvaart. Hierdoor is het mogelijk dat uw uitvaart geheel naar eigen wens in Crabbehoff kan worden uitgevoerd.

Steun in een moeilijke periode
Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan goed zijn om daar met iemand over te praten. U kunt hiervoor een beroep doen op een geestelijk verzorger van Zorggroep Crabbehoff. De geestelijke verzorger is er voor iedereen en kan u ook van dienst zijn bij de invulling van de afscheidsbijeenkomst. Dit kan ook een niet-religieuze plechtigheid zijn.

Rouwplechtigheid of afscheidsbijeenkomst
U kunt zelf bepalen hoe het afscheid of de rouwplechtigheid vorm geeft. Deze bijeenkomst kan geleid worden door zowel de uitvaartonderneming als een geestelijk verzorger of een vertegenwoordiger van uw levensovertuiging.

Ontmoeting
Een uitvaart is vaak een aanleiding tot het weerzien van oude bekenden en familieleden. Wij bieden u de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dit kan zowel in de Biesboschzaal als in De Hoeksteen. Uw medebewoners en het personeel van Crabbehoff worden zo ook in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen. De zalen zijn voorzien van alle faciliteiten die vandaag de dag bij een uitvaart gevraagd worden. Ook kunt u gebruik maken van de hiervoor samengestelde catering-arrangementen. Beide zalen zijn ook in te richten voor het houden van een kerkdienst of een condoleance. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt in overleg de geschikte ruimte bepaald.

Hoe maakt u een afspraak?

Algemeen e-mailadres
geestelijkeverzorging@zorggroepcrabbehoff.nl

Crabbehoff 
Ds. Dick Eric van Dorsten
T:  (078) 652 88 88

Henri Polakhof 
Drs. Eline van der Giessen
T:  (078) 652 88 88

Dubbelmonde
Ds. Nico van der Leer
T:  (078) 616 22 22

Geestelijke verzorging

Aandacht voor ieders verhaal – Op alle locaties kunnen cliënten een beroep doen op de kennis en ervaring van het team geestelijke verzorging.

Zingeving

Een bewuste en zinvolle levensperiode – We willen graag dat de cliënt deze weg goed en op zijn eigen manier kan gaan. Dat hij zich gehoord, gesteund en ondersteund voelt.