Wat u weten moet wanneer u zorg nodig heeft

Visie Missie PZCZorgindicatie – Voor bijna al onze woon- en zorgvormen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van de gemeente Dordrecht. In het laatste geval is er sprake van een indicatie voor huishoudelijke zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In andere gevallen stelt het CIZ, voordat u onze zorg kunt ontvangen, eerst vast of, welke en hoeveel zorg u nodig heeft. De medewerkers van De Zorgwinkel kunnen u helpen met het krijgen van een indicatie of herindicatie.

Het CIZ draagt de gegevens over aan De Zorgwinkel. Wij nemen contact met u op en gaan vervolgens op zoek naar de meest passende zorg of diensten afgestemd op uw wensen.
Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang.

Wachtlijstbeheer
Voor opname in onze locaties kan er een wachtlijst zijn.
De Zorgwinkel beheert de wachtlijst van Zorggroep Crabbehoff en wijst de zorg aan u toe.

Wonen
Wanneer u interesse heeft in één van onze serviceappartementen van onze ouderencomplexen in de wijken Crabbehof of Dubbeldam, kunt u informeren naar de mogelijkheden bij één van de medewerkers van De Zorgwinkel.

U kunt zich via De Zorgwinkel ook in laten schrijven. De medewerkers van De Zorgwinkel stellen u op de hoogte wanneer er een appartement vrijkomt.

Klik hier voor de folder Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

Bereikbaarheid

De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.30 uur.

Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

T: (078) 652 88 00
E:  zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl

Algemene zorg informatie

Of u nu voor kortere of voor langere tijd in een van onze huizen verblijft, of u nu verzorging, verpleging, behandeling of thuiszorg wenst, bij Zorggroep Crabbehoff bent u welkom.

Kosten

Wat gaat u betalen voor de zorg die u nodig heeft? – Heel veel regels en vooral uw eigen situatie spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de kosten voor de zorg die u nodig heeft. Wij helpen u graag.

Verwijzers

Ook u als verwijzer helpen we graag als het gaat om hulp en passende zorg voor uw patiënten. De medewerkers weten exact, waar en welke plaats er beschikbaar is binnen de zorggroep.