Contact Mevr. v.d. Boor en Demi HakDe Zorgwinkel is er ook voor verwijzers

De Zorgwinkel is het loket voor alle zorg- en dienstverlening van Zorggroep Crabbehoff. Ook u als verwijzer helpen we graag als het gaat om hulp en passende zorg voor uw patiënten. De medewerkers weten exact, waar en welke plaats er beschikbaar is binnen de zorggroep. De wachtlijst wordt door De Zorgwinkel beheerd.

Vragen over wet en regelgeving
De medewerkers zijn deskundig op het terrein van wet- en regelgeving rondom zorg, wonen en welzijn. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en complexe regelgeving zoals de Wet Langdurige Zorg.

Medische gegevens veilig versturen
Wilt u medische informatie over cliënten per mail naar ons sturen? Dan kan dat alleen via medischsecretariaat@crabbehoff.nl en met gebruikmaking van ZorgMail Secure e-mail.
ZorgMail, is een van dé beveiligde e-mail oplossingen in de zorg. Als het gaat om per mail verstuurde medische informatie accepteren wij alleen mail die veilig verstuurd is via ZorgMail.

Medische informatie per fax versturen?
Gebruik dan het faxnummer van het Medisch Secretariaat van Zorggroep Crabbehoff
Faxnummer: 078 – 65 288 28

Consultatie specialist ouderengeneeskunde
Onze specialisten ouderengeneeskunde kunnen u adviseren welke behandeling of zorg nodig, mogelijk en haalbaar is. Wilt u één van onze specialisten raadplegen of de zorg rondom uw patiënt met hen afstemmen? Dan kunt u contact opnemen met De Zorgwinkel.

Geriatrische revalidatiezorg
Zorggroep Crabbehoff biedt zowel klinische revalidatie als poliklinische revalidatie. Multiproblematiek is uitgegroeid tot een specialisme. In het bijzonder hebben we veel kennis van centraal neurologische aandoeningen zoals een CVA, MS en Parkinson.

Dagbehandeling
De Dagbehandeling van Behandelcentrum Crabbehoff is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met uitgebreide lichamelijke beperkingen in het dagelijks functioneren.

Het dagprogramma draagt ertoe bij dat cliënten op verantwoorde wijze in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het betekent ook dat partners of mantelzorgers minder wordt belast.

Wonen en Zorg
Naast serviceappartementen voor zelfstandig wonende ouderen verhuren we woonstudio’s en appartementen binnen of in de directe omgeving van onze woon-zorgcentra. Zorggroep Crabbehoff heeft een breed aanbod diensten op alle leefterreinen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

In onze verpleeghuizen Crabbehoff en Het Parkhoff bieden we intensieve zorg en behandeling aan oudere en jongere mensen die, soms tijdelijk, niet meer thuis of in een verzorgingshuis kunnen wonen. Voor mensen met dementie zijn er kleinschalige woonvoorzieningen.

Thuiszorg
Zorggroep Crabbehoff heeft een breed aanbod thuiszorg voor uw patiënten.

  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleegkundige thuiszorg

Eerstelijnszorg
Heeft uw cliënt naast de thuiszorg behoefte aan andere zorg? Bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of dieet en voedingsadvies, ook dan kunt u op ons rekenen.

Bereikbaarheid

De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.30 uur.

Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

T (078) 652 88 00
E  zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl

RevalidatieZorg Dordrecht

Zorggroep Crabbehoff biedt vanuit zijn Revalidatiezorg specifieke expertise bij revalidatie na CVA; na complexe medische behandeling; na orthopedische ingrepen en algemene neurorevalidatie.

Specialisaties

Gespecialiseerd in: Multiple Sclerose (MS), Parkinson, specifieke aandoeningen zoals Niet-Aangeboren Hersenletsels (NAH), revalidatie na een CVA en Langdurige Neuro-revalidatie.

Specialist ouderengeneeskunde

Artsen die  onderzoeken, behandelen en adviseren welke behandeling of zorg nodig, mogelijk en haalbaar is. Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in palliatieve en terminale zorg.