SchoonmakenOok als u thuis woont, zijn wij er voor u.

Aan de basis van onze thuiszorgorganisatie ligt ruim 50 jaar ervaring met verpleeg- en ouderenzorg binnen onze huizen. Ouderen die thuiszorg van ons ontvangen zijn dan ook in vertrouwde handen. Via ons verpleeghuis met specialisten ouderengeneeskunde en een goed netwerk van huisartsen en ziekenhuizen is medische deskundigheid altijd binnen handbereik. Heeft u naast de reguliere thuiszorg behoefte aan andere zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie of dieet- en voedingsadvies, dan kunt u ook op ons rekenen.

Zorggroep Crabbehoff biedt drie vormen van thuiszorg: persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg en huishoudelijke hulp.

Thuiszorg aanvragen
Bij het aanvragen van thuiszorg helpen de medewerkers van De Zorgwinkel u graag verder. Voor huishoudelijke hulp moet u een aanvraag indienen bij het WMO loket van de gemeente Dordrecht.

Bereikbaarheid

De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.30 uur.

Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

T (078) 652 88 00
E  zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl

Algemene zorg informatie

Of u nu voor kortere of voor langere tijd in een van onze huizen verblijft, of u nu verzorging, verpleging, behandeling of thuiszorg wenst, bij Zorggroep Crabbehoff bent u welkom.

Zorgvraag

Voor bijna al onze woon- en zorgvormen heeft u een indicatie nodig. De medewerkers van De Zorgwinkel kunnen u helpen met het krijgen van een indicatie of herindicatie.

Verwijzers

Ook u als verwijzer helpen we graag als het gaat om hulp en passende zorg voor uw patiënten. De medewerkers weten exact, waar en welke plaats er beschikbaar is binnen de zorggroep.