Kosten

Wat gaat u betalen voor de zorg die u nodig heeft? – Heel veel regels en vooral uw eigen situatie spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de kosten voor de zorg die u nodig heeft. De medewerkers van De Zorgwinkel helpen u graag met het maken van de juiste berekeningen.

CAK
Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor zorg of ondersteuning thuis en met verblijf (WLZ en WMO).
Het CAK www.hetcak.nl geeft informatiefolders uit die inzicht geven in de eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf’ en voor zorg met verblijf.

Bereikbaarheid

De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.30 uur.

Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

T (078) 652 88 00
E  zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl

Ook als u thuis woont

Aan de basis van onze thuiszorgorganisatie ligt ruim 50 jaar ervaring met verpleeg- en ouderenzorg binnen onze huizen. Heeft u naast de reguliere thuiszorg behoefte aan andere zorg, dan kunt u ook op ons rekenen.

Zorgvraag

Voor bijna al onze woon- en zorgvormen heeft u een indicatie nodig. De medewerkers van De Zorgwinkel kunnen u helpen met het krijgen van een indicatie of herindicatie.

Verwijzers

Ook u als verwijzer helpen we graag als het gaat om hulp en passende zorg voor uw patiënten. De medewerkers weten exact, waar en welke plaats er beschikbaar is binnen de zorggroep.