GRZ E-cademy wint Jaarcongres GRZ Award 2020

De E-cademy (waar RevalidatieZorg Dordrecht nauw bij betrokken is) heeft afgelopen vrijdag de Jaarcongres GRZ Award gewonnen! Tijdens het Jaarcongres GRZ 2020 hebben de 375 aanwezige deelnemers uit drie genomineerde inzendingen de GRZ E-cademy als winnaar van de Jaarcongres GRZ Award 2020 gekozen. De Keukenkit van Zonnehuisgroep Amstelland en de Infographic Benchmark GRZ van Attent kregen beiden minder stemmen van het publiek in de Polarzaal van Media Plaza (Jaarbeurs) in Utrecht.

Studio GRZ wil met de Jaarcongres GRZ Award initiatieven uit de geriatrische revalidatie onder de aandacht brengen. Na een oproep voor het inzenden van inspireerde, innovatieve toepassingen in de geriatrische revalidatie, heeft de jury drie inzendingen kunnen nomineren. Het waren toepassingen waarmee het revalideren van de cliënt ‘beter’, ‘makkelijker’, ‘sneller’, effectiever’ of ‘leuker’ is geworden gericht op de thema’s ‘Kennis Delen & Inspireren’.

In de categorie ‘Kennis Delen’ is de ” GRZ E-cademy’ genomineerd
De GRZ E-cademy is een initiatief van een aantal betrokken GRZ-managers die het zonde vinden om ontwikkelde scholingen en werkdocumenten niet met anderen te delen. Daarom hebben zij het initiatief genomen een website in te richten waarop alle 15 deelnemende organisaties hun werkdocumenten en scholingsprogramma’s met elkaar delen. Meer weten over de GRZ E-cademy? Lees het eerder geplaatste bericht over de kick-off van het online platform.

Meer nieuws

Een kijkje in woonzorglocatie Crabbehoff

Een interview met Bea Notenboom over onze bijzondere doelgroep, de uitdagingen waar we voor staan en de verbinding die we graag maken met de wijk Crabbehof. Lees hier het interview.

Meer nieuws

Feestelijke kick-off online platform GRZ E-cademy

Maandag 13 januari kwamen de deelnemers uit het GRZ-kennisnetwerk bij Revalidatiezorg Dordrecht bijeen voor de kick-off van de E-cademy: het online kennisplatform voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Tijdens deze dag presenteerde Studio GRZ, die GRZ E-cademy professioneel ondersteunt, de nieuwe website en huisstijl van dit platform.

De presentatie werd met veel enthousiasme ontvangen. Vervolgens zijn de deelnemers in werkgroepen aan de slag gegaan met het bepalen van de speerpunten voor dit jaar. Het oncologisch revalidatiepad, kwaliteitsindicatoren en uitdagend revalidatieklimaat kwamen naar voren als speerpunten voor 2020. Aan het eind van dit jaar komen de werkgroepen opnieuw bijeen om de resultaten van hun acties te presenteren. Op deze manier willen zij de kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg optimaliseren. De werkgroepen worden gevormd door de deelnemers: Aafje, Archipel, Carintreggeland, Groenhuysen, Laurens, Noorderbreedte, Pieter van Foreest, RevalidatieZorg Dordrecht, Topaz, Valkenhof, Vivium en Zorg in Oktober/de Zorgboog.

Over E-cademy
In de zomer van 2019 tekenden bovenstaande organisaties uit het GRZ-kennisnetwerk een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is afgesproken om de beschikbare kennis over geriatrische revalidatiezorg te delen. Met als doel de geriatrische revalidatiezorg naar een hoger niveau te tillen en de kwaliteit van zorg te verhogen. Om deze reden is het online kennisplatform E-cademy in het leven geroepen.
Via het online platform kunnen de deelnemers kennis delen maar ook informatie vinden over de andere deelnemende organisaties. Denk aan ontwikkelde opleidingen, beschikbare scholingen, zorgpaden, zorgprogramma’s, et cetera. Deelnemers kunnen dit materiaal downloaden en gebruiken. Daarnaast kunnen professionals tegen kostprijs ingeleend worden om kennis te delen. In de toekomst kan het portaal uitgroeien tot een digitale community voor professionals in de geriatrische revalidatiezorg.

Meer nieuws

Aanbieders geriatrische revalidatiezorg bundelen krachten en starten E-cademy

Maandag 3 juni tekenden Archipel, Carintreggeland, Pieter van Foreest, RevalidatieZorg Dordrecht, Topaz, Vivium en De Zorgboog/Oktober (voorheen RSKZ) een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is afgesproken dat deze aanbieders van geriatrische revalidatiezorg (GRZ) de beschikbare kennis delen. Met als doel de geriatrische revalidatiezorg naar een hoger niveau te tillen en de kwaliteit van zorg te verhogen.

E-cademy
Het GRZ-kennisnetwerk is een coöperatieve samenwerking. Deelnemers delen kennis en ontwikkelen nieuw (geaccrediteerd) materiaal in samenwerking met elkaar. Deze informatie wordt gedeeld op een online platform: E-cademy. De deelnemers krijgen toegang tot een speciaal digitaal platform op de website van Studio GRZ. Naast (contact)informatie over de deelnemers is er informatie te vinden over ontwikkelde opleidingen, beschikbare scholingen, zorgpaden, zorgprogramma’s, et cetera. Deelnemers kunnen dit materiaal downloaden en gebruiken. Daarnaast kunnen professionals tegen kostprijs ingeleend worden om kennis te delen. In de toekomst kan het portaal uitgroeien tot een digitale community voor professionals in de GRZ.

Wat houdt de samenwerkingsovereenkomst nog meer in?
Alle deelnemers verbinden zich aan de afspraak dat eigen bestaande materialen worden gedeeld en dat expertise ingebracht wordt. Bovendien staat iedere organisatie open voor het doorontwikkelen van eigen ontwikkeld materiaal. Werken vanuit vertrouwen in elkaar en de dialoog aangaan over de bijdragen zijn belangrijke uitgangspunten. Iedere organisatie steekt tijd en energie in het ontwikkelen van mooie producten die voor iedere deelnemer beschikbaar zijn. Een stuurgroep begeleidt het proces en initieert nieuw te ontwikkelen materiaal in samenspraak en in samenwerking met de deelnemende organisaties.

Ambities op de lange termijn
Deze doelstellingen dragen op langere termijn bij aan kennisontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de geriatrische revalidatiezorg. De GRZ E-cademy wil een bijdrage leveren om best practices in de geriatrische revalidatiezorg te ontwikkelen en te verspreiden. Naast kwaliteitsverbetering van de zorg worden de medewerkers geïnspireerd door goede voorbeelden van andere aanbieders.

Meer nieuws

Wijkhopper vanaf 17 juni ook in Crabbehof en Dubbeldam

Vindt u het lastig om gebruik te maken van het openbaar vervoer, maar wilt u wel graag een boodschap doen, bij een bekende op bezoek, langs de apotheek of naar de kapper? Dan is de Wijkhopper iets voor u! De Wijkhopper is een veilig, comfortabel en elektrisch voertuig voor korte ritten in de wijk.
Begin april is het vervoer met de Wijkhopper officieel van start gegaan in de wijk Sterrenburg (Dordrecht) en in gemeente Papendrecht. Vanaf 17 juni rijdt de Wijkhopper ook in de wijken Crabbehof, Dubbeldam en Stadspolders (Dordrecht).
Bent u in het bezit van een Drechthopperpas en betaalt u via een automatische incasso? Dan kunt u reizen met dit nieuwe vervoermiddel. De Wijkhopper rijdt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Wilt u een rit bestellen of heeft u vragen? Bel naar: 088 505 8505.

Voor extra informatie kunt u terecht op de website. Of download de brochure.

Meer nieuws

Vrijwilliger Co Sneep stopt na 47 jaar met verzorging vogels Dubbelmonde

En dat valt hem zwaar want het is en blijft zijn hobby. RTV Dordrecht maakte een mooie reportage.

Meer nieuws

,

Zorggroep Crabbehoff levert bijdrage aan nieuw project in Dordrecht

Foto bij artikel nieuw project

Donderdag 31 januari heeft wethouder Peter Heijkoop het startsein gegeven voor het project ‘jonge vrouwen in beweging’, een intensief programma waarmee 13 jonge vrouwen die al langere tijd in de bijstand zitten, leren om weer mee te kunnen doen in de samenleving. De aftrap vond plaats bij Zorggroep Crabbehoff.

Heijkoop vindt het belangrijk dat kwetsbare groepen in de bijstand extra hulp krijgen om mee te kunnen doen: “Deze groep vrouwen heeft te kampen met lastige zaken zoals problematische schulden, psychische of relationele problemen en heeft weinig kans op werk. Met een intensieve aanpak en het bieden van bijvoorbeeld kinderopvang kunnen zij leren hun leven weer op de rails te krijgen. En dat blijkt te werken: vorig jaar hebben 15 deelnemers een baan gevonden en startten er twee met een opleiding.”

Persoonlijk plan
Activering, ontwikkeling en empowerment staan centraal in het programma. Met iedere deelneemer wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. De Sociale Dienst Drechtsteden en Stichting Werkshop organiseren bijeenkomsten die bestaan uit sport, persoonlijke coaching en diverse workshops zoals sollicitatievaardigheden en bedrijfsbezoeken. Hier maken de vrouwen kennis met verschillende beroepen en krijgen ze de kans zich te presenteren bij werkgevers. Het is de bedoeling dat de deelnemers binnen 6 maanden uitzicht hebben op betaald werk of beginnen met een opleiding.

Stichting Werkshop heeft Zorggroep Crabbehoff benaderd om ook deel te nemen aan dit project. Niels Punt, bewegingsagoog bij Zorggroep Crabbehoff geeft kracht- en conditietraining door middel van circuittraining.Er wordt gestart met een meting om te kijken hoe ze ervoor staan. Na een aantal weken doen we deze metingen opnieuw en kijken we wat de resultaten zijn van de deelnemers. Daarnaast krijgen de deelnemers voorlichting over het belang van bewegen en voorlichting over voeding. Wij wensen de deelnemers veel succes!

Meer nieuws

Passende zorg na coma

 

NAHfysio05

De zorg voor en behandeling van patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) na coma in Nederland kent nijpende knelpunten die snel aangepakt moeten worden. Mensen die na een eerste fase van coma minimale tekenen van bewustzijn vertonen (de zogenoemde postacute fase) vallen tussen wal en schip. Juni 2018 bracht de Hersenstichting het rapport ‘Naar meer bewustzijn -passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen‘ uit. Hierin staan voor het eerst alle knelpunten rond de zorg voor deze groep patiënten beschreven. Vanuit Zorggroep Crabbehoff hebben twee medewerkers, een fysio- en ergotherapeut, bijgedragen aan de totstandkoming van het rapport.

 

Naast het uitbrengen van het rapport, waarin passende zorg en de knelpunten beschreven staan, zijn inmiddels al meer stappen gezet richting oplossingen. Zo is het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma (www.eennacoma.net) opgericht. Hierin werken professionals, onderzoekers en leidinggevenden van betrokken instellingen samen aan betere zorg voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel.

Zorggroep Crabbehoff is lid van het expertisenetwerk. Uitwisseling van kennis en ervaring leidt er toe dat we cliënten nog beter vooruit kunnen helpen naar een zo zinvol mogelijk bestaan.

Klik hier voor het rapport ‘‘Naar meer bewustzijn -passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen

 

Meer nieuws

Jongeren uit de Aksa-moskee Dordrecht op bezoek bij Zorggroep Crabbehoff

Vrijdagmiddag 22 juni zijn een aantal jongeren uit de Aksa-moskee Dordrecht op bezoek geweest in Verpleeghuis Crabbehoff. Bezoekers in de Crabbehoff Plaza, het centrale ontmoetingscentrum van de zorggroep, en bewoners van een aantal afdelingen werden verrast met rozen en versnaperingen.  Het initiatief werd enorm gewaardeerd door de bewoners. Ze waren er zichtbaar blij mee. Ook voor de jongeren was het leuk. Ze willen graag contact leggen met medeburgers. Vonden het leerzaam en waren heel verbaasd en onder de indruk dat er ook jonge mensen onder onze cliënten zijn.

01_23I8292rozen uitdelen

Meer nieuws

Televisieopnames voor Nederland Proeft

Nederlandproeft

Zondag 20 mei werd op  RTL4 om 17.30 uur het Programma Nederland Proeft uitgezonden. Zorggroep Crabbehoff speelt  een rol in het item ‘Ga voor kleur in een ouderencentrum‘. Kijk op:

Klik hier voor het zien van de uitzending.

De opnames zijn gemaakt in de Crabbehoff Plaza, het ontmoetingsplein van Verpleeghuis Crabbehoff. Presentator Winston Post interviewde Riky Thomas, teamleider Horeca, en Rob Rutskowski, teamleider facilitaire services, over het belang van gezonde voeding, de sociale aspecten en de wijze waarop Zorggroep Crabbehoff ervoor zorgt dat ouderen gezond eten & drinken.

Meer nieuws