Chantal Barel en Ivanka LagendijkSpecialist Ouderengeneeskunde

Zorggroep Crabbehoff beschikt over specialisten ouderengeneeskunde. Deze artsen onderzoeken, behandelen en adviseren welke behandeling of zorg nodig, mogelijk en haalbaar is.

Wie kunnen een beroep doen op onze specialisten?
Iedere oudere of chronisch zieke met complexe gezondheidsproblemen kan onze specialisten ouderengeneeskunde raadplegen. Maar ook jongere cliënten met een vergelijkbare complexe problematiek, bijvoorbeeld cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, worden door de specialist ouderengeneeskunde behandeld.

Cliënten van de specialist ouderengeneeskunde hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Denk daarbij aan aandoeningen als CVA, COPD, MS, ziekte van Parkinson, hersenletsel of dementie. De zorg is erop gericht de cliënten een zo comfortabel en zelfstandig mogelijk leven te laten leiden.

Maar ook ouderen die moeten herstellen na een operatie kunnen een beroep doen op een specialist ouderengeneeskunde. De zorg richt zich op een beter functioneren van de cliënt en het voorkomen van achteruitgang.

Hoe maakt u een afspraak?

Uw huisarts verwijst door – In principe worden consulten of behandeling uitgevoerd na verwijzing door uw huisarts. Benadert u de specialist ouderengeneeskunde rechtstreeks, dan zorgt deze voor afstemming met uw huisarts.

Revalidatiezorg

Het behandelen en begeleiden van mensen die meerdere chronische aandoeningen tegelijk hebben, is uitgegroeid tot een specialisme. Onze multidisciplinaire behandelteams hebben veel kennis van centraal neurologische aandoeningen zoals een beroerte (CVA), MS en Parkinson.

Dagbesteding

Extra hulp bij zorg – Zorggroep Crabbehoff heeft jaren ervaring met de begeleiding, ondersteuning en therapeutische behandeling van cliënten die thuis wonen. Het doel dat Zorggroep Crabbehoff voor ogen heeft is dat u als cliënt zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis kunt blijven wonen, waarbij wij de mantelzorger ondersteunen bij de zorg door tijdelijk zorg uit handen te nemen.