Behandelcentum -Revalidatie-FysioRevalidatie

Zorggroep Crabbehoff biedt vanuit Revalidatiezorg specifieke expertise bij revalidatie na CVA; na complexe medische behandeling; na orthopedische ingrepen en algemene neurorevalidatie. 

Functioneel oefenen als uitgangspunt
De inrichting van het gebouw is optimaal afgestemd op twee belangrijke uitgangspunten van onze visie op revalidatiezorg: functioneel oefenen en interdisciplinair werken. Functioneel oefenen betekent dat alle voor die cliënt betekenisvolle activiteiten uit het dagelijks leven een vast onderdeel vormen van de revalidatie.

Interdisciplinair werken is een samenwerkingsvorm die de communicatie versterkt binnen een team van specialisten. Die manier van werken stimuleert uitwisseling en inzet van de nodige deskundigheid en maakt dat elke cliënt krijgt wat nodig is.

Samenwerking met andere zorgverleners
We werken samen met andere zorgverleners: Het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Revalidatiecentrum Rijndam en de Hersenstichting. Ieder vanuit zijn eigen kennis en kunde. In co-creatie met medewerkers, zorgvragers en cliëntenraad blijven we werken aan de ontwikkeling van optimale revalidatiezorg.

Adresgegevens RevalidatieZorg Dordrecht
Locatie Albert Schweitzerplaats
Albert Schweitzerplaats 12 -14
3318 AS Dordrecht

Locatie Crabbehoff
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

Hoe maakt u een afspraak?

Via De Zorgwinkel:

T: (078) 652 88 00 op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur.
E: zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl

Dagbesteding

Extra hulp bij zorg – Zorggroep Crabbehoff heeft jaren ervaring met de begeleiding, ondersteuning en therapeutische behandeling van cliënten die thuis wonen.

Zingeving

Geestelijke verzorging – Onze geestelijk verzorgers kunnen u indien gewenst persoonlijke begeleiding geven. Zij zijn beschikbaar voor geestelijke bijstand, ongeacht uw levensbeschouwelijke achtergrond.