PsychologiePsychologische ondersteuning

Voor psychische zorg kunt u terecht in onze behandelcentra. Onze GZ-Psychologen helpen u graag bij problemen of klachten zoals angsten, depressie, gedrags- en stemmingsproblemen, verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste, overspannenheid, relatie of seksuele problematiek of afhankelijkheid van alcohol of drugs.

Behandeling
We bieden diagnostiek, indicatiestelling en behandeling gericht op volwassenen en ouderen in kwetsbare situaties. Behandeling wordt geboden met reguliere en evidence based behandelmethoden; cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, schemagerichte therapie, acceptatie en commitment therapie (ACT) en EMDR.

Hoe vaak word ik behandeld?
Na aanmelding zal binnen twee weken het intakegesprek plaats vinden.
Na een intakegesprek stelt de psycholoog samen met u een behandelplan op. Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw klacht en de ernst hiervan.

Een gesprek duurt doorgaans drie kwartier. Als de problematiek een meer intensieve behandeling vereist, dan kan het voorkomen dat de psycholoog u, in overleg met uw huisarts, doorverwijst naar een andere hulpverlener.

Hoe maakt u een afspraak?

Via De Zorgwinkel:

T: (078) 652 88 00 op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur.
E: zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl

Dagbesteding

Extra hulp bij zorg – Zorggroep Crabbehoff heeft jaren ervaring met de begeleiding, ondersteuning en therapeutische behandeling van cliënten die thuis wonen.

Zingeving

Geestelijke verzorging – Onze geestelijk verzorgers kunnen u indien gewenst persoonlijke begeleiding geven. Zij zijn beschikbaar voor geestelijke bijstand, ongeacht uw levensbeschouwelijke achtergrond.