Logopediste Karin Maassen en Mariâlla ServanieLogopedie

Heeft u last van spraak- en stemproblemen, taalstoornissen of problemen met eten en drinken, dan kunt u terecht op onze afdeling Logopedie. Door onderzoek, advies en therapie helpen de logopedisten uw situatie te verbeteren. Bij problemen met eten en drinken wordt er vaak samengewerkt met onze diëtist. 

Behandeling
Na een intakegesprek vindt op de tweede afspraak een onderzoek plaats, waarna we – samen met u – een behandelingsplan maken.

Als het nodig is, neemt de logopedist contact op met uw huisarts of specialist. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst hiervan.

Verwijzing, kosten en vergoeding
Als u thuis woont en gebruik wilt maken van logopedie kan dit via de directe toegankelijkheid zonder verwijzing. Mocht u een verwijzing hebben van uw huisarts of medisch specialist kunt u uiteraard ook bij ons terecht. Doorgaans wordt logopedie vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Als u tijdelijk op de revalidatieafdeling of langdurig in ons verpleeghuis verblijft, is de logopedist beschikbaar op grond van uw indicatie en op verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde.

Hoe maakt u een afspraak?

Via De Zorgwinkel:

T: (078) 652 88 00 op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur.
E: zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl

Revalidatiezorg

Onze multidisciplinaire behandelteams hebben veel kennis van centraal neurologische aandoeningen zoals een beroerte (CVA), MS en Parkinson.

Specialisten Ouderengeneeskunde

Zorggroep Crabbehoff beschikt over specialisten ouderengeneeskunde, artsen die binnen en buiten het verpleeghuis medische zorg verlenen.