FysiotherapieBehandelingen_Valpreventie

Fysiotherapie is gericht op het voorkomen, genezen of verminderen van uw klachten. Zoals aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat: problemen met lopen, uw evenwicht of conditie. Na een operatie of beroerte kunt bij ons terecht voor behandelingen gericht op herstel.

Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen (kwetsbare) ouderen en jongvolwassenen met een chronische aandoening. Ze hebben ruime ervaring met neurologische aandoeningen zoals MS en Parkinson.

Behandeling
Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten in kaart gebracht, waarna een lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Vervolgens wordt samen met u een behandelplan opgesteld. De behandeltijd varieert van een half uur tot maximaal 45 minuten.
Als blijkt dat andere soorten therapie of begeleiding gewenst zijn, dan kunt u in ons behandelcentrum snel terecht bij andere behandelaars zoals ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.

Fitness
Wanneer u bent uitbehandeld bij de fysiotherapeut, maar het belangrijk is om te blijven oefenen, kunt u gebruik maken van onze fitnessfaciliteiten onderleiding van onze bewegingsagogen.

Verwijzing, kosten en vergoeding

Doorgaans krijgt u fysiotherapie voorgeschreven door uw huisarts, een medisch specialist of de specialist ouderengeneeskunde. Maar ook als u thuis woont kunt u zonder verwijzing bij ons een afspraak maken. Let op! Om in aanmerking te komen voor behandeling voor een chronische aandoening (bijvoorbeeld beroerte, Parkinson of MS) heeft u wel altijd een verwijzing nodig! Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket.

Fitnessfaciliteiten onderleiding van onze bewegingsagogen.
Bewegingsagogen begeleiden u bij het opbouwen van uw conditie en bij het in stand houden of optimaliseren van uw bewegingsmogelijkheden. Dit alles in nauwe samenwerking met de fysiotherapeut.
Bij aanvang wordt een fitheidstest afgenomen om inzicht te krijgen in uw bewegende en conditionele mogelijkheden en belasting en belastbaarheid. Afhankelijk van het doel en de frequentie van het trainen, vindt na een aantal weken een evaluatiemoment plaats. Ook wijkbewoners kunnen van onze fitnessfaciliteiten gebruik maken door een 10 rittenkaart aan te schaffen.

Door de persoonlijke begeleiding en de kleinschaligheid van onze fitnessruimte is het noodzakelijk dat u vooraf een afspraak maakt. Dit kan via de afdeling Fysiotherapie. Het is helaas niet mogelijk om na de fitness te douchen.

Hoe maakt u een afspraak?

Via de afdeling Fysiotherapie:

T: (078) 652 87 83
E: fysio@zorggroepcrabbehoff.nl

Neemt u bij de eerste afspraak uw verzekeringspas en uw identiteitsbewijs mee.

Specialisaties

Het behandelen en begeleiden van mensen die meerdere chronische aandoeningen tegelijk hebben, is uitgegroeid tot een specialisme. Onze multidisciplinaire behandelteams hebben veel kennis van centraal neurologische aandoeningen zoals een beroerte (CVA), MS en Parkinson.

Ergotherapie

Heeft u een lichamelijke beperking en vindt u het lastig om zelfstandig thuis te functioneren? Onze ergotherapeuten leren cliënten om dagelijkse bezigheden zo praktisch mogelijk aan te pakken. Zoals problemen met de dagindeling, problemen met eten, met maaltijden bereiden of met zelfzorg: wassen, tandenpoetsen en aankleden.