Dieât Laura en JoyceDiëtetiek

Wilt u gezonder gaan eten of heeft u vanwege gezondheidsproblemen vragen over het aanpassen van uw leef- en eetpatroon? Omdat u diabetes heeft, een hoog cholesterolgehalte, COPD, hoge bloeddruk of darmproblemen? Onze diëtist is specialist op het gebied van voeding en dieet. U kunt er terecht met al uw vragen over een gezond eet- en leefpatroon.

Behandeling
Tijdens uw eerste afspraak van ongeveer een uur inventariseert de diëtist uw wensen, klachten, eet- en leefgewoonten. Om daarna samen met u een behandelplan op te stellen. Vervolgconsulten duren doorgaans 15 – 30 minuten.

Verwijzing, kosten en vergoeding
Als u op de revalidatieafdeling of in ons verpleeghuis verblijft, is de diëtist beschikbaar op grond van uw indicatie en op verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde.

Als u thuis woont en een persoonlijk dieetadvies wilt dan kan dit zonder verwijzing. Met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist kunt u uiteraard ook bij ons terecht.
Lees voor informatie over het wel of niet nodig hebben van een verwijzing, kosten en vergoeding uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Hoe maakt u een afspraak?

Via De Zorgwinkel:

T: (078) 652 88 00 op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur.
E: zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl

Revalidatiezorg

Onze multidisciplinaire behandelteams hebben veel kennis van centraal neurologische aandoeningen zoals een beroerte (CVA), MS en Parkinson.

Logopedie

Heeft u last van spraak- en stemproblemen, taalstoornissen of problemen met eten en drinken, dan kunt u terecht op onze afdeling Logopedie.