Banner Revalidatie

Aanbieders geriatrische revalidatiezorg bundelen krachten en starten E-cademy

Maandag 3 juni tekenden Archipel, Carintreggeland, Pieter van Foreest, RevalidatieZorg Dordrecht, Topaz, Vivium en De Zorgboog/Oktober (voorheen RSKZ) een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is afgesproken dat deze aanbieders van geriatrische revalidatiezorg (GRZ) de beschikbare kennis delen. Met als doel de geriatrische revalidatiezorg naar een hoger niveau te tillen en de kwaliteit van zorg te verhogen.

E-cademy
Het GRZ-kennisnetwerk is een coöperatieve samenwerking. Deelnemers delen kennis en ontwikkelen nieuw (geaccrediteerd) materiaal in samenwerking met elkaar. Deze informatie wordt gedeeld op een online platform: E-cademy. De deelnemers krijgen toegang tot een speciaal digitaal platform op de website van Studio GRZ. Naast (contact)informatie over de deelnemers is er informatie te vinden over ontwikkelde opleidingen, beschikbare scholingen, zorgpaden, zorgprogramma’s, et cetera. Deelnemers kunnen dit materiaal downloaden en gebruiken. Daarnaast kunnen professionals tegen kostprijs ingeleend worden om kennis te delen. In de toekomst kan het portaal uitgroeien tot een digitale community voor professionals in de GRZ.

Wat houdt de samenwerkingsovereenkomst nog meer in?
Alle deelnemers verbinden zich aan de afspraak dat eigen bestaande materialen worden gedeeld en dat expertise ingebracht wordt. Bovendien staat iedere organisatie open voor het doorontwikkelen van eigen ontwikkeld materiaal. Werken vanuit vertrouwen in elkaar en de dialoog aangaan over de bijdragen zijn belangrijke uitgangspunten. Iedere organisatie steekt tijd en energie in het ontwikkelen van mooie producten die voor iedere deelnemer beschikbaar zijn. Een stuurgroep begeleidt het proces en initieert nieuw te ontwikkelen materiaal in samenspraak en in samenwerking met de deelnemende organisaties.

Ambities op de lange termijn
Deze doelstellingen dragen op langere termijn bij aan kennisontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de geriatrische revalidatiezorg. De GRZ E-cademy wil een bijdrage leveren om best practices in de geriatrische revalidatiezorg te ontwikkelen en te verspreiden. Naast kwaliteitsverbetering van de zorg worden de medewerkers geïnspireerd door goede voorbeelden van andere aanbieders.

Meer nieuws