Foto bij persbericht excellenttraject peer coaching

Zorggroep Crabbehoff en Da Vinci College trots op excellente studenten

Twee studenten van het Da Vinci College uit Dordrecht hebben maandag 8 april het ‘excellentieprogramma peer-coaching’ met groot succes afgerond. Ruim een jaar hebben zij zich als student verpleegkunde niveau 4 BOL bij woon-zorgcentrum Dubbelmonde (onderdeel van Zorggroep Crabbehoff) voor 100% ingezet om hun medestudenten op niveau C te coachen. Met als resultaat een diploma, een oorkonde én een contract bij Zorggroep Crabbehoff.

Een leerzaam traject
De einduitslag van hun panelpresentatie was eigenlijk geen verrassing meer voor Ilaria Sillario en Britte Romijn. Beide studenten hebben hun exellentieprogramma met zoveel verve doorlopen, dat vooraf al bekend was dat zij ruimschoots geslaagd waren. Britte: “Ik vond dit traject zeer leerzaam. Ik moest af en toe uit mijn comfortzone stappen, maar juist daardoor heb ik mezelf goed kunnen ontwikkelen. Ook Ilaria is enthousiast “Ik keek er in eerste instantie een beetje tegenop omdat ik studenten moest begeleiden die ouder waren dan ik. Dat was een hele uitdaging maar uiteindelijk is het soepel verlopen.” Dankzij dit project hebben beide studenten zichzelf in meerdere opzichten kunnen ontwikkelen.

Excellentietraject peer-coaching
In het excellentietraject moet je laten zien dat je collega’s/medestudenten uit de eigen (peer)groep kan coachen bij hun ontwikkeling van niveau 2 naar niveau 3. Dit alles volgens de visie en methodiek van Zorggroep Crabbehoff. Door de gemotiveerde coaching van Ilaria en Britte hebben alle studenten de opleiding goed afgerond. En dat niet alleen … hun inzet heeft positieve gevolgen voor het welbevinden en eigen regie van de bewoners van woon-zorgcentrum Dubbelmonde.

Meer nieuws