Foto bij artikel nieuw project
,

Zorggroep Crabbehoff levert bijdrage aan nieuw project in Dordrecht

Foto bij artikel nieuw project

Donderdag 31 januari heeft wethouder Peter Heijkoop het startsein gegeven voor het project ‘jonge vrouwen in beweging’, een intensief programma waarmee 13 jonge vrouwen die al langere tijd in de bijstand zitten, leren om weer mee te kunnen doen in de samenleving. De aftrap vond plaats bij Zorggroep Crabbehoff.

Heijkoop vindt het belangrijk dat kwetsbare groepen in de bijstand extra hulp krijgen om mee te kunnen doen: “Deze groep vrouwen heeft te kampen met lastige zaken zoals problematische schulden, psychische of relationele problemen en heeft weinig kans op werk. Met een intensieve aanpak en het bieden van bijvoorbeeld kinderopvang kunnen zij leren hun leven weer op de rails te krijgen. En dat blijkt te werken: vorig jaar hebben 15 deelnemers een baan gevonden en startten er twee met een opleiding.”

Persoonlijk plan
Activering, ontwikkeling en empowerment staan centraal in het programma. Met iedere deelneemer wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. De Sociale Dienst Drechtsteden en Stichting Werkshop organiseren bijeenkomsten die bestaan uit sport, persoonlijke coaching en diverse workshops zoals sollicitatievaardigheden en bedrijfsbezoeken. Hier maken de vrouwen kennis met verschillende beroepen en krijgen ze de kans zich te presenteren bij werkgevers. Het is de bedoeling dat de deelnemers binnen 6 maanden uitzicht hebben op betaald werk of beginnen met een opleiding.

Stichting Werkshop heeft Zorggroep Crabbehoff benaderd om ook deel te nemen aan dit project. Niels Punt, bewegingsagoog bij Zorggroep Crabbehoff geeft kracht- en conditietraining door middel van circuittraining.Er wordt gestart met een meting om te kijken hoe ze ervoor staan. Na een aantal weken doen we deze metingen opnieuw en kijken we wat de resultaten zijn van de deelnemers. Daarnaast krijgen de deelnemers voorlichting over het belang van bewegen en voorlichting over voeding. Wij wensen de deelnemers veel succes!

Meer nieuws